Pierwszą wystawę, którą można było zobaczyć w Galerii Kawiarni Kamienica to zdjęcia, pamiątki, pocztówki ukazujące miasto Chorzów w trzech przedziałach czasowych.

Na ekspozycji zostały zaprezentowane zabytki, dokumenty, fotografie ilustrujące dzieje Chorzowa.
Pierwsza część ekspozycji została poświęcona dziejom Chorzowa od końca XIX wieku do 1945 roku.
Wiele fotografii przedstawiało dawny wygląd Rynku, Urzędu Miasta, ulicy Wolności, dworca  kolejowego, dawnych kawiarni, przedwojennych sklepów.

Druga część wystawy prezentowała historię Chorzowa powojenną.
Wśród eksponatów znalazły się oryginalne banknoty z epoki PRL, gazety m.in.: Dziennik Zachodni, Wieczór, Goniec Górnośląski – wydania z lat 60 -tych , 70 -tych, bilety z meczu Polska – ZSRR, Polska – NRD.

Trzecia część wystawy przedstawiała najnowsze wydarzenia, imprezy, które miały miejsce w Chorzowie – mieście z tradycją, bogatą przeszłością a zmierzające ku nowoczesności. Wystawa została zorganizowana ze zbiorów prywatnych oraz częściowo ze zbiorów Muzeum w Chorzowie.

Ogółem na wystawie zaprezentowano ponad 100 fotografii, kilkadziesiąt oryginalnych pocztówek z początku XX wieku, kilka książek przedwojennych oraz oryginalną gazetę wydaną w 31 VIII 1939 roku.