„Najrealniejsze są sceny wyrzeźbione z wyobraźni.”
Tomasz Wenklar
Tomasz Wenklar jest rzeźbiarzem. Wie zatem, że nie ma nic bardziej życiodajnego aniżeli dotyk.
Urodził się w 1977 roku. Mieszka w Tychach z żoną Aliną i dwójką dzieci, starszym Karolkiem i młodszą Majką (imiona te układają się w nazwisko Karol May, czego Tomasz długo sobie nie uświadamiał, a co tak bardzo bliskie jest – jak to się jeszcze okaże – jego dziecięcym fascynacjom). Ma za sobą wiele spektakularnych realizacji, wśród których są rzeźby – Witkacego przed wejściem do Muzeum Historii Katowic, Ryszarda Riedla, Hanny i Kazimierza Wejchertów w Tychach czy seria śląskich demonów w Chudowie. Przyglądając się tym ostatnim, znajdujemy i skarbnika, i utopca, i południcę, i inne…, a na końcu lustro, by każdy odwiedzający to miejsce mógł zobaczyć jeszcze jednego ducha… Chudowska kolekcja to rzecz jasna żart i zarazem ważny suplement do twórczości Wenklara, bo nawet tu, w tym górnośląskim plenerze, widać szalony zwid i orgie witkacowskich kolorów…”
Jacek Kurek