Przekazanie obrazu Filharmonii Śląskiej

W dniu 17.XI.2017 roku podczas inauguracji X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Filharmonii Śląskiej w Katowicach nasza galeria miała przyjemność podarować obraz autorstwa Romualda Błaszczyka.
Zostanie on na stałe w Filharmonii jako pamiątka tego wyjątkowego wydarzenia. Po losowaniu kolejności przez uczestników w sali Kameralnej, każdy z nich wraz z członkami jury złożyli swoje podpisy na obrazie.

Finał konkursu odbędzie się 25.XI.2017 o godzinie 18:00 w Filharmonii Śląskiej.